bitkiçilik

bitkiçilik
is.
1. Bitki yetişdirmə sənəti, işi. Bitkiçiliklə məşğul olma.
2. Kənd təsərrüfat bitkiləri yetişdirmə üsullarından bəhs edən elm. Bitkiçilik kafedrası.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bitkicilik — is., ği Bitki yetiştirme işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aspirantura — <lat.> 1. Ali məktəblərdə və ya elmi tədqiqat idarələrində professormüəllim və elmi kadr hazırlama sistemi; aspirantın keçdiyi elmi hazırlıq. <Şeyda:> . . Bitkiçilik institutunda bağçılıq aspiranturasını başa vurmuşam. Ə. M.. 2. Ali… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bitkiçi — is. Bitki və əkin işləri ilə məşğul olan adam; bitki becərən və yetişdirən adam; bitkiçilik mütəxəssisi. Bitkiçilərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri heyvandarlıq üçün möhkəm yem bazası yaratmaqdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”